نهج البلاغه، مرحله2، نامه53 بخش 5تا8

همه حرفمان این است که روزگار دارد غربت نهج البلاغه را به خود می‌بیند که عاشقان امیرالمومنین علیه السلام در عمر خود حتی یک بار نهج البلاغه را ورق نزده‌اند.  اینکه چرا باید جُرج جُرداق مسیحی 200 بار نهج البلاغه را مطالعه کند و من محروم از کلام ناب مولا باشم؟!

سوالات11
Attempts allowed1
Opens00:00 2016/03/16
Closes00:00 2016/03/20
امتیازات100 %
محدودین زمانی0:20:00
امکان بازگشتForbidden
You are not allowed to take this Quiz.

نهج البلاغه، مرحله1، نامه53 بخش 1تا4

همه حرفمان این است که روزگار دارد غربت نهج البلاغه را به خود می‌بیند که عاشقان امیرالمومنین علیه السلام در عمر خود حتی یک بار نهج البلاغه را ورق نزده‌اند.  اینکه چرا باید جُرج جُرداق مسیحی 200 بار نهج البلاغه را مطالعه کند و من محروم از کلام ناب مولا باشم؟!

سوالات10
Attempts allowed1
Opens00:00 2016/02/17
Closes00:00 2016/02/22
امتیازات100 %
محدودین زمانی0:20:00
امکان بازگشتهمیشه
You are not allowed to take this Quiz.