نتایج مسابقه

رتبه نام کاربری امتیاز تکمیل مسابقه
1 تصویر صیفی کار صیفی کار 100 بله
2 تصویر malipour@yahoo.com malipour@yahoo.com 100 بله
3 تصویر azim313 azim313 90 بله
4 تصویر نهج الحیاة نهج الحیاة 90 بله
5 تصویر سمیرا سمیرا 90 بله
6 تصویر غدیر غدیر 90 بله
7 تصویر آقایی آقایی 90 بله
8 تصویر ammar ammar 90 بله
9 تصویر یا ودود یا ودود 90 بله
10 تصویر fesmaili fesmaili 90 بله
11 تصویر نیاز نیاز 90 بله
12 تصویر pouya61 pouya61 90 بله
13 تصویر احمد شکوهی احمد شکوهی 90 بله
14 تصویر zizi69 zizi69 80 بله
15 تصویر musavi11 musavi11 80 بله
16 تصویر hani92 hani92 80 بله
17 تصویر mnadbn mnadbn 80 بله
18 تصویر homayon homayon 80 بله
19 تصویر زهراجوکار زهراجوکار 80 بله
20 تصویر sh.seyedi sh.seyedi 80 بله
21 تصویر حمدیه حمدیه 80 بله
22 تصویر sadena.gh sadena.gh 70 بله
23 تصویر chakavak chakavak 70 بله
24 تصویر shabnam shabnam 60 بله
25 تصویر مصطفی آخوندی مصطفی آخوندی 60 بله
26 تصویر mohsensasa mohsensasa 60 بله
27 تصویر Monajat Monajat 60 بله
28 تصویر فاخته 2024 فاخته 2024 50 بله
29 تصویر amin amin 40 بله
30 تصویر narges narges 30 بله
31 تصویر ولایت ولایت 30 بله
32 تصویر montazer_zohor montazer_zohor 30 بله
33 تصویر ابراهیم هادی ابراهیم هادی 20 بله
34 تصویر یا صادق یا صادق 20 بله
35 تصویر nargesza nargesza 10 بله
36 تصویر mobtalaa mobtalaa 0 خیر
37 تصویر پرسیا پرسیا 0 بله
38 تصویر ali111 ali111 0 خیر
39 تصویر fateme fateme 0 بله
40 تصویر ایسل ایسل 0 خیر
41 تصویر reyhaneh reyhaneh 0 خیر
42 تصویر مدیر سایت، عمّار مدیر سایت، عمّار 0 خیر
43 تصویر yavari yavari 0 خیر
44 تصویر Yamannan Yamannan 0 خیر