نتایج مسابقه

رتبه نام کاربری امتیاز تکمیل مسابقه
1 تصویر حسنا حسنا 100 بله
2 تصویر noorafshan noorafshan 100 بله
3 تصویر majed majed 100 بله
4 تصویر eramau eramau 100 بله
5 تصویر parisa parisa 100 بله
6 تصویر reza90 reza90 100 بله
7 تصویر maliz maliz 100 بله
8 تصویر abbas abbas 100 بله
9 تصویر ramin0445 ramin0445 100 بله
10 تصویر حیدر کرار حیدر کرار 100 بله
11 تصویر یا امیرالمومنین یا امیرالمومنین 100 بله
12 تصویر salar salar 100 بله
13 تصویر dordane dordane 100 بله
14 تصویر neshat neshat 100 بله
15 تصویر kavir kavir 100 بله
16 تصویر h_s163 h_s163 100 بله
17 تصویر bahar313 bahar313 100 بله
18 تصویر a1209u a1209u 100 بله
19 تصویر shahr121 shahr121 100 بله
20 تصویر یا علی مدد یا علی مدد 90 بله
21 تصویر delgarm1400 delgarm1400 90 بله
22 تصویر هانیه تیزهوش هانیه تیزهوش 90 بله
23 تصویر motahare11 motahare11 90 بله
24 تصویر dana dana 90 بله
25 تصویر saeedkhan saeedkhan 90 بله
26 تصویر جانم فدای مولا جانم فدای مولا 90 بله
27 تصویر morvarid326 morvarid326 90 بله
28 تصویر معصومه معصومه 90 بله
29 تصویر یا ودود یا ودود 90 بله
30 تصویر bloom bloom 90 بله
31 تصویر shabnam shabnam 90 بله
32 تصویر نسیم مینو نسیم مینو 90 بله
33 تصویر gandom gandom 90 بله
34 تصویر samiran samiran 90 بله
35 تصویر یا امیر مومنان یا امیر مومنان 90 بله
36 تصویر hossainmahmoodi hossainmahmoodi 90 بله
37 تصویر فرزانگان فرزانگان 90 بله
38 تصویر honarmand honarmand 90 بله
39 تصویر ستاره ستاره 80 بله
40 تصویر حمید حمید 80 بله
41 تصویر a_m_i_r1 a_m_i_r1 80 بله
42 تصویر سمیرا سمیرا 80 بله
43 تصویر نویسنده زنجانی نویسنده زنجانی 80 بله
44 تصویر karbala karbala 80 بله
45 تصویر fkaffash fkaffash 80 بله
46 تصویر هرمس هرمس 80 بله
47 تصویر delgarm delgarm 80 بله
48 تصویر صیفی کار صیفی کار 70 بله
49 تصویر نهج الحیاة نهج الحیاة 70 بله
50 تصویر آرام جان آرام جان 60 بله
51 تصویر nargesza nargesza 40 بله
52 تصویر مولایم علی مولایم علی 40 بله
53 تصویر شاذی شاذی 40 بله
54 تصویر بامم بامم 10 بله
55 تصویر ایسل ایسل 0 خیر
56 تصویر mohsensasa mohsensasa 0 بله
57 تصویر goleyas goleyas 0 بله
58 تصویر zeynab zeynab 0 خیر
59 تصویر azarebidoky azarebidoky 0 خیر